Sök
Stäng Meny

Nya medborgarlöften ska stärka tryggheten i Västra Mälardalen

Nu har lokalpolisområde Västra Mälardalen undertecknat nya medborgarlöften för 2024.

– Västra Mälardalen ska fortsätta att vara en trygg plats att bo och verka i. I det brottsförebyggande-och trygghetsskapande arbetet är samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer nyckeln till framgång. För att nå våra långsiktiga mål, måste alla samhällets resurser hjälpas åt för att lyckas. Därför känns det mycket bra att vi nu har undertecknat nya medborgarlöften för 2024, säger Maria Bäck, lokalpolisområdeschef Västra Mälardalen.

Medborgardialog i fokus
Medborgarlöfte är en utveckling av polisens och kommunens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Fokusområdena har tagits fram utifrån polisens och kommunens aktuella lägesbilder, där medborgardialoger är en viktig del av underlaget.

– Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Medborgarlöftet ger oss bra förutsättningar att sätta in rätt insatser, i rätt tid, där det behövs. Nu fortsätter vi vår långsiktiga satsning på ökad trygghet och säkerhet för alla invånare och besökare i Västra Mälardalen, avslutar Maria Bäck.

Ta del av de nya medborgarlöftena här

Medborgarlöfte Arboga kommun

Medborgarlöfte Kungsörs kommun

Medborgarlöfte Köpings kommun

Vad är medborgarlöfte?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften och lokalsamverkan