Sök

Kungsör – medborgarlöften

Gemensam lägesbild
Prioriteringen görs genom den samlade informationen som polisen och kommunen besitter samt information från medborgare och andra viktiga aktörer i samhället.

Kommunen och polisen ska fortsätta med det gemensamma lägesbildsarbetet samt förbättra arbetsmetoden för att trygga det brottsförebyggande arbetet.   

Polis och kommun ska tillsammans genom lägesbildsmöte hitta fokusområden att arbeta emot.

Det här ska vi åstadkomma under 2024:
Genomföra täta lägesbildsmöten med inriktning att identifiera problembilder och eventuella problemområden för att därefter prioritera vilka insatser samt åtgärder som behöver vidtas

De uppkomna prioriterade fokusområdena som beslutas att polis och kommun ska arbeta med, skall följas upp.

  • Trafiksäkerhet samt trafikrelaterad brottslighet.
  • Brottsförebyggande arbete bedrägeribrott.
  • Narkotikabruk bland unga.

Uppföljning
Under arbetets gång med medborgarlöftet kommer löpande uppföljning att genomföras. Internt sker avstämning i samband med lokala BRÅ och som medborgare kan man följa arbetet via kommunens hemsida.