Sök

Sommar och ledigt – då ökar risken att barn rekryteras av gängen

Sommarlov och färre aktiviteter. Då ökar risken för att barn och unga rekryteras av de kriminella nätverken. Nu vill polisen uppmärksamma föräldrar på risken att barn och unga utnyttjas att begå grova våldsbrott, där motivet inte alltid är känt.

De kriminella gängens rekrytering av barn och unga visar inga tecken på att avta. Och uppdragen blir allt mer brutala. Det som tidigare kunde handla om att vakta en port eller hålla utkik efter polisen handlar nu allt oftare om brutala morduppdrag som kan få ödesdigra konsekvenser. Detta problem är inte begränsat till storstäderna. Det är ett nationellt problem där barn från norr till söder kan utnyttjas av de kriminella nätverken.

– Det finns exempel på där barn åkt långa taxi- eller tågresor för att begå grova brott i en helt annan stad, säger Hanna Paradis, kommenderingschef för polisens nationella arbete mot den grova organiserade brottsligheten.

Sommarlov kan innebära risker

Nu stundar sommarlov och ledigt för många barn och ungdomar. Och när kontakterna med vuxna i skolan och på fritiden blir färre minskar också den sociala kontrollen. Polismyndigheten ser därför en fara i att fler barn och unga kan komma att rekryteras av de kriminella gängen.

– Polisen mottar många samtal från oroliga föräldrar. Vi vill uppmana dem att kontakta oss, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Föräldrar och andra vuxna är en viktig del i polisens arbete med att identifiera unga som rekryterats av kriminella, säger Hanna Paradis.

Lita aldrig på en uppdragsgivare

Den organiserade brottsligheten i Sverige fortsätter att passera gränser. Polismyndigheten vill att barn och unga ska veta att man aldrig kan lita på den som beställer ett uppdrag. Det som till en början kan verka relativt oskyldigt kan i slutändan vara något helt annat.

– Du kan bli tillsagd att spränga eller elda en port eller lägenhetsdörr för att skrämmas, men anledningen bakom kan vara mycket större och ha motiv som du inte känner till. Du kan bli tillsagd att placera en fejkbomb utanför en port men det kan i själva verket vara en skarp bomb som riskerar att skada både dig själv och andra, säger Hanna Paradis.

Barn kan utnyttjas av främmande makt

I förra veckan meddelade Säkerhetspolisen och Polismyndigheten under en presskonferens tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer att Iran använder sig av de kriminella nätverken för att utföra politiskt motiverade handlingar på svensk mark. Därmed riskerar barn att utnyttjas för att begå våldshandlingar där den bakomliggande motivbilden för dem inte alltid är känd.

– Mot bakgrund av en ökad risk för nyrekrytering under sommaren, samt de uppgifter som framförts kopplat till att uppdragen kan bli farligare när även främmande makt kan beställa uppdrag genom svenska kriminella, behöver hela samhället kraftsamla för att förhindra rekryteringen av barn, säger Hanna Paradis.

Konsekvenserna kan bli stora

Att ett barn eller ungdom utför eller hjälper till att möjliggöra grov brottslighet kan få allvarliga konsekvenser både för barnet och för dennes familj. Inte minst om det visar sig att den egentliga uppdragsgivaren är en främmande makt.

– Du kan inte förutse vad påföljden blir straffrättsligt om uppdraget du har tagit på dig har utrikes eller säkerhetspolitiska motiv. Du kan inte heller förutse andra konsekvenser för dig eller din familj när du väl tagit steget och åtagit dig att utföra ett brott. Både du och din familj kommer kunna utsättas för hämnd och andra repressalier, säger Hanna Paradis.

Är du en förälder och märker av att ditt barn:

  • Ljuger eller verkar dölja saker?
  • Börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna?
  • Har nya kläder eller ny telefon?
  • Slutar be om pengar eller verkar ha mer egna pengar?
  • Skickar eller tar emot misstänkt mycket eller stora mängder pengar (via swish eller konto)?
  • Börjar ha två mobiler?
  • Uttrycker sig annorlunda, nya åsikter eller värderingar?

Ring polisen! Det finns hjälp att få. Polisen lägger stor kraft på att identifiera unga som rekryterats eller befinner sig i riskzonen för att rekryteras och har lyckats avstyra över 60 grova våldsbrott bara i år som har varit på väg att ske, i många fall med unga utförare. Om situationen är akut ska du ringa 112, annars ringer du 114 14.