Sök

Filmer för dig som utsätts för våld i nära relation

Vad händer när man anmäler våld i nära relation till polisen? För många våldsutsatta kan det vara ett stort steg att kontakta polisen. Nu har polisen tagit fram filmer för att vägleda den som anmäler genom rättsprocessen.

Syftet är att ge en tydligare bild av vad som händer efter en anmälan eller ett larmsamtal. Förhoppningen är att fler ska känna sig trygga med vilka man kommer att möta och vad som händer för att våga anmäla och orka medverka genom hela rättsprocessen.

Filmerna riktar sig till den som är utsatt för våld och vill anmäla till polisen. Men det kan också vara för den som är anhörig och stöttar den som går igenom en rättsprocess.

I filmerna möter vi olika personer och funktioner som berättar vad som händer i varje steg:

 • Suzanna, operatör vid polisens regionledningscentral (RLC)
 • Wilma, polis i yttre tjänst
 • Anna, kriminaltekniker
 • Åsa, målsägandebiträde
 • Andreas, utredare brott i nära relation
 • Rasmus, åklagare/ förundersökningsledare

Alla filmer finns på polisen.se/omjaganmaler, tillsammans med fördjupad information i textformat för den som vill veta mer.

– Vi vet att det kan kännas svårt att anmäla en närstående för våld i nära relation. Men för polisen råder ingen tvekan, det här är allvarliga brott som ska anmälas. Det är också viktigt att veta att det finns stöd och hjälp från olika samhällsaktörer, säger Erika Gyllenswärd, polisens nationella operativa avdelning.

Hit kan du vända dig

Stöd och hjälp i rättsprocessen med mera

När du gör en polisanmälan ska polisen ge dig information om dina möjligheter till stöd och hjälp. Det är främst din kommun som ansvarar för att du som utsatts för brott får det stöd och den hjälp du behöver. Det finns även olika organisationer och jourer du kan vända dig till. 

Hjälp och stöd

Organisationer och jourer som ger stöd och hjälp

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en organisation som arbetar med att ge stöd till brottsoffer, och de har också en stödlinje som är gratis att ringa till.

Stöd och hjälp, Brottsofferjouren

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan erbjuder jourhavande präst mellan klockan 21 och 6. Även om du inte haft kontakt med kyrkan tidigare kan du alltid vända dig dit. Det finns även andra samfund du kan kontakta. 

Jourhavande präst, Svenska kyrkan

Brottsofferguiden

Brottsofferguiden ger dig som blivit utsatt för brott en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu. Webbplatsen drivs av Brottsoffermyndigheten.

Brottsofferguiden

Hjälp och stöd för kvinnor:

 • Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit du (även män) kan ringa kostnadsfritt om du utsatts för hot eller våld. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Ring oss för stöd, Kvinnofridslinjen

 • Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en riksorganisation för drygt 100 av landets tjej- och kvinnojourer.

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, Roks

 • Unizon, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund finns över hela Sverige. Du kan chatta, ringa eller besöka dem.

Unizon - Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund

Hjälp och stöd för barn och unga:

 • Bris, Barnens rätt i samhället riktar sig till dig som är barn eller ungdom och har blivit utsatt för, eller bevittnat våld i hemmet. Du kan ringa Bris att få hjälp och stöd. Alla som arbetar på Bris har tystnadsplikt, du behöver inte berätta vem du är. Bris betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt.

Barnens rätt i samhället, Bris

 • Ungarelationer.se arbetar med att ge stöd och information till den som är under 20 är och som blir utsatt i sin relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Unga relationer

Hjälp och stöd för hbtq-personer:

 • RFSL har en stödmottagning som vänder sig till hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtqi-personer.

Stödmottagningen, RFSL

Hjälp och stöd för män:

 • MÄN och killar.se arbetar med att främja jämställdhet och förebygga våld hos killar och unga män. De lyssnar på berättelser och frågor som berör och påverkar deras liv. Främst gör de detta genom deras digitala stödplattform Killar.se, som har både en chatt och en samtalsmottagning.

MÄN

Killar.se

För dig som utsätter någon för våld:

 • Rikskriscentrum är en riksorganisation med verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.

Rikskriscentrum

 • Välj att sluta riktar sig till dig som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation och vill få hjälp att ta första steget mot en förändring. Du kan vara anonym. Även yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.

Stödlinjen för män

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är en nationell stödtelefon för män som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen alla dagar kl. 7–21. Den som ringer är anonym. Samtalet är gratis. 

Stödlinjen för transpersoner

Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 är en nationell stödtelefon för transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen alla dagar kl. 11–19. Den som ringer är anonym. Samtalet är gratis.

Välj att sluta

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan – allt du behöver veta