Sök
Stäng Meny

Visste du att det finns olika sätt att plugga till polis?

Polisbil i snö

Polisutbildningen erbjuds i flera städer i Sverige. Distans, grundutbildningen, FPU eller Trainee. Hur vill du studera? Bild: Minna Ridderstolpe

Vill du plugga på deltid? På campus? Du kanske är intresserad av den funktionsinriktade utbildningen för dig med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. Vägarna för att bli polis är många. Vad passar dig?

👮‍♀️Grundutbildningen

Den vanliga polisutbildningen. Efter godkänd utbildning som innefattar två år av studier via campus i Umeå, Stockholm, Växjö, Borås eller Malmö och betald aspiranttjänstgöring (sex månader), anställs du som polisassistent i det polisområde du önskat. Du kan söka utbildningen när som helst på året.

👮‍♀️Grundutbildningen på distans

Den vanliga polisutbildningen – fast på distans. Efter godkänd utbildning som innefattar två år av studier, varav 4 – 5 veckor per termin med närstudier via campus i Umeå, Stockholm, Växjö, Borås eller Malmö och betald aspiranttjänstgöring (sex månader), anställs du som polisassistent i det polisområde du önskat. Du kan söka distansutbildningen när som helst på året.

👮‍♀️Funktionsinriktad polisutbildning (FPU)
– för dig med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet

En komprimerad polisutbildning för dig som har specialistkompetens och erfarenhet inom till exempel it, utredning eller analys. Studietakten är mycket hög. Du är anställd hos polisen med lön under utbildningstiden. Efter godkänd utbildning (ett år, huvudsakligen på distans) och betald aspiranttjänstgöring (sex månader) anställs du som polisassistent och placeras i din specialistroll i det polisområde du önskat.

Nästa ansökningsperiod till FPU startar i mitten av januari 2024. 

👮‍♀️Trainee - för dig med akademisk utbildning

En komprimerad polisutbildning för dig som har lägst kandidatexamen. Studietakten är mycket hög. Fyra månaders introduktion på din framtida arbetsplats följt av ett års studier (huvudsakligen på distans) och sex månaders betald aspiranttjänstgöring. Efter godkänd utbildning och aspiranttjänstgöring får du anställning som polisassistent där du genomförde din introduktion.

Nästa ansökningsperiod för trainee startar i januari 2024.