Sök

Medborgarlöften och lokal samverkan

Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften bakgrund

Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete på Brottsförebyggande rådets webbplats

En polis närmare medborgaren. Ett kunskapsstöd i arbetet med medborgarlöften (pdf, 1 MB)

Metodstöd för att ta fram medborgarlöften inom polisen (pdf, 3 MB)