Sök

Bollnäs – medborgarlöften

Polisen och Bollnäs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2022-2023 är en satsning på att öka tryggheten bland barn och ungdomar i kommunen.

Det ska bland annat åstadkommas genom:

Polisens aktiviteter:

  • Genomföra två riktade insatser/år i Bollnäs. Insatserna ska företrädesvis riktas mot ungdomar och narkotikamissbruk.

Kommunens aktiviteter:

  • Bjuda in ungdomar till dialoger och  trygghetsvandringar för att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Gemensamma aktiviteter:

  • Kommunen och polisen ska tillsammans med förenings- och näringsliv med flera fortsätta utveckla arbetet för en ökad vuxennärvaro på allmänna platser där barn och ungdomar vistas.