Sök

Gävle – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att Gävle ska bli en trygg plats att vistas på. Löftet gäller från 2018 till och med 2020.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Polisen och kommunen ska tillsammans arbeta för en gemensam förbättrad lägesbild avseende brottsutsatta platser och däri söka identifiera faktorer som kan öka otryggheten.

Polisen och kommunen lovar att arbeta tillsammans för att den offentliga miljön där våra unga vistas i möjligaste mån ska vara fri från tillgång och användning av olika former av droger.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Polisen och socialtjänstens samverkan kring unga och deras droganvändning ska öka genom samordnade och återkommande insatser.