Sök

Hofors – medborgarlöften

Polisen och kommunen ska under 2023 och 2024 arbeta aktivt tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Hofors centrum och motverka droganvändningen.

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften:

  • Polisen och Hofors kommun ska arbeta aktivt för att medborgarna ska uppleva ett tryggare Hofors.
  • Polisen och Hofors kommun lovar att tillsammans arbeta aktivt för att motverka droganvändning i Hofors kommun.

Polisen ska genomföra följande aktiviteter:

  • Regelbundna återkommande trafikkontroller (hastighet, beteende, alkohol och droger).
  • Genomföra riktade insatser mot MBP (motorburen problematik).
  • Tillsammans med kommunen medverka i trygghetsvandringar i olika delar av Hofors kommun.
  • Genomföra riktade insatser mot narkotika/vapen.

Kommunen ska genomföra följande aktiviteter:

  • Stödja alkoholfria aktiviteter som bland annat drogfri skolavslutning.
  • Arbeta för att förbättra samverkan mellan barnomsorg-skola-socialtjänst-Fritidsgård (Entré Ungdom)
  • Diskutera kring ungdomars trafikattityder på moped, skoter och A-traktorer genom Entré ungdom och andra fritidsgårdar.