Sök

Hudiksvall – medborgarlöften

Polisen och kommunen ska tillsammans arbeta för att den upplevda tryggheten i Hudiksvalls kommun ska öka.

Polisen och kommunen har i samverkan kommit överens om att arbeta aktivt och tillsammans för att narkotikabruk och brott i nära relation ska upphöra. Målsättningen är att detta ska öka medborgarnas trygghet i Hudiksvalls kommun.

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöfte:

  • Polisen och kommunen ska i samverkan arbeta för att motverka
    all form av narkotikabruk och med särskilt fokus riktad mot unga.

  • Polisen och kommunen ska i samverkan arbeta för att motverka
    alla typer av brott i nära relation.

  • Polis och kommun ska i samverkan ta fram en gemensam lägesbild över bostadsområden i Hudiksvall.

Medborgarlöftet gäller under perioden 2023 till och med 2025, men kan förlängas om bägge parter så önskar.