Sök

Ljusdal – medborgarlöfte

Polisen och Ljusdals kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2022 -2024 har fokus på att öka den upplevda tryggheten i Ljusdal.

Det ska bland annat åstadkommas genom:

Polisen ansvarar för att:

Planera och genomföra fotpatruller på lämpliga platser vid lämpliga tider med syfte att stävja ordningsstörning. Polisen ska också medverka vid kommunens aktiviteter med barn och ungdomar samt den operativa gruppen.

Ljusdals kommun ansvarar för att:

Planera och genomföra aktiviteter för barn och unga i samverkan med bland annat föreningslivet, Ljusdalshem med flera. En operativ grupp inom ordningsstörning är aktiv under perioden och åtgärder genomförs med Brottsförebyggande rådet.