Sök

Ockelbo – medborgarlöften

Polis och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att öka trafiksäkerheten och minska droganvändningen bland unga så att Ockelbo blir en tryggare plats att vistas på. Löftet gäller 2022-2024.

Polisen och kommunen formulerar därför följande gemensamma medborgarlöfte:

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att Ockelbo ska bli en tryggare plats att vistas på.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Polisen och kommunen ska tillsammans arbeta för att en bättre gemensam lägesbild som utgör en grund för vilka insatser som kommunen och polisen kan komma att behöva göra, t.ex. gällande trafiksäkerhetsfrågor.

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att minska droganvändningen i kommunen med särskilt fokus på unga.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Vi ska möta unga i planerade forum för samtal kring attityder och värderingar inom ANDT-området (ANDT = Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak).