Sök

Ovanåker – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att tillsammans under 2022 arbeta för att förebygga droger, minska droganvändandet och nyrekryteringarna bland ungdomar i kommunen.

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta med fokus på ungdomar och det drogförebyggande arbetet.

Det ska åstadkommas bland annat genom följande:

Polisens aktiviteter:

  • Besöka fritidsgårdar och skolor i syfte skapa förtroende och goda relationer med ungdomar och personal. 

Kommunens aktiviteter:

  • Fortsätta att arbeta med trygghetssatsningen där vuxna ska finnas i centrum på kvällstid under helger.
  • Information/kunskapshöjande insats inom ANDT-området genom föreläsning för allmänheten och kommunanställda. 

Polis och kommunens gemensamma aktiviteter:

  •  Polisen ska årligen och i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen möta föräldrar för högstadieelever i syfte att skapa kontakt, involvera och utbilda föräldrar inom ANDT- området.

  •  Polisen ska i samarbete med fritidsledare och ungdomar genomföra temakväll på kommunens fritidsgårdar.