Sök

Sandviken – medborgarlöften

Polisen och Sandvikens kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2022-2023 är en satsning på en tryggare vardag för barn och ungdomar i Sandviken.

Polisen och Sandvikens kommun har formulerat följande medborgarlöfte:

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att skapa förutsättningar för en tryggare vardag för barn och ungdomar i Sandvikens kommun.

Detta uppnås genom att:

  • Polisen fullföljer regeringsuppdraget att förstärka bekämpningen av illegal
    handel med narkotika i samverkan med berörda instanser.
  • Kommunen fortsätter utveckla det förebyggande arbetet rörande frågor om alkohol,narkotika, doping och tobak.
  • Polisen och kommunen tillsammans deltar i aktuella medborgardialoger med fokus på barn och ungdomar.
  • Polisen och kommunen samverkar för att effektivisera det förebyggande
    arbetet för barn och ungdomar i kommunen