Sök

Söderhamn – medborgarlöften

Polisen och Söderhamns kommun har skrivit under ett nytt medborgarlöfte för 2022 och 2023. Löftet lägger fokus på samverkan för att förebygga kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar.

Som en del i arbetet med att minska den upplevda otryggheten och att förebygga ungdomskriminalitet och narkotikamissbruk formulerar lokalpolisområde Hälsingland och Söderhamns kommun följande gemensamma medborgarlöfte för 2022 och 2023:

  • Polisen och Söderhamns kommun lovar att fortsätta utveckla befintliga samverkansforum och strukturer. Metoder och arbetssätt ska fortsätta att förbättras. Som ett led i detta skall Söderhamns kommun under 2022 genomföra omvärldsspaning gällande framgångsrika arbetssätt och metoder riktade mot ungdomskriminalitet. Dessa ska analyseras i syfte att ta reda på om de kan implementeras i det lokala linjearbetet.

  • Polisen och Söderhamns kommun ska under 2022 förstärka samarbetet kring tidiga bedömningar och eventuella insatser för ungdomar som riskerar att hamna i, eller redan befinner sig i, kriminalitet. Detta ska ske genom att inform-ationsdelning i brottsförebyggande syfte mellan polis och socialtjänst ska öka när det gäller personer som är under 21 år. Dessutom ska socialsekreterare och polis träffas en gång/vecka för att säkerställa att ungdomar som befaras befinna sig i särskilt ogynnsamma sammanhang och miljöer som kan innebära risk för kriminalitet prioriteras i respektive verksamhets uppdrag.

  • Polisen och Söderhamns kommun lovar att stärka sin samverkan i arbetet mot narkotikamissbruk och ungdomskriminalitet genom att lokalpolisområde Hälsingland och socialtjänsten i Söderhamns kommun under perioden 2022-2023 genomför minst fyra myndighetsgemensamma insatser mot narkotika med särskilt fokus på ungdomar. Varje insats ska omfatta minst en arbetsdag, men ska även kunna komma att omfatta fler arbetsdagar om resursläget tillåter det. Vid varje tillfälle ska socialtjänsten förlägga sitt arbete till polisstationen. Både beslutsfattare och socialsekreterare ska medverka vid insatserna i syfte att säkerställa rätt och snabb hjälp till de unga och deras familjer.