Sök

Eksjö – medborgarlöften

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Eksjö kommun och polisen årliga medborgarlöften som börjar gälla från och med undertecknandet.

Medborgarlöfte 2022–2023

Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för att

  • förebygga brott,
  • öka den upplevda tryggheten,
  • minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.

Aktiviteter

  • Samarbetet mellan polisen och tjänstepersoner inom kommunen ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen, fortsätta att arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans genomföra tillsyner för att förhindra organiserad brottslighet.
  • Polisen lovar att genomföra minst tio riktade aktiviteter mot alkohol och droger i hela kommunen.
  • Kommunen lovar att arbeta för hög skolnärvaro utifrån kommunprogrammets indikator skolnärvaro.
  • Polisen och kommunen lovar att genomföra minst fyra samverkansmöten per år om pågående aktiviteter.
  • Polisen genomför en trygghetsundersökning 2022.