Sök
Stäng Meny

Gnosjö – medborgarlöften

Polisen och Gnosjö kommuns gemensamma medborgarlöften för 2023.

Gnosjö kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom gemensamma lägesbilder öka närvaron på aktuella platser.

Detta gör vi genom att:

  • Fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom framtagande av återkommande gemensamma lägesbilder.
  • Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomför kommunen och polisen trygghetsrundor och är synlig och närvarande på aktuella platser (hot-spots) i kommunen.
  • Genomföra olika aktiviteter och åtgärder riktat mot narkotikabrottslighet, våldsbrott, skadegörelser och trafikbrott

Effekt

Det övergripandet målet är att förebygga brott och öka tryggheten bland kommuninvånarna i Gnosjö kommun. Den gemensamma återkommande lägesbilden leder till att kommunens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuellt. Det leder till att brott beivras och förebyggs vilket bidrar till en ökad trygghet för kommunens invånare.

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Med utgångspunkt från existerande samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis skapas medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Gnosjö kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter de gemensamma lokala lägesbilderna, medarbetardialoger, medborgardialoger, tips från kommunens invånare samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst skapat detta medborgarlöfte.

Ett antal områden har identifierats där narkotikabrottsligheten är ett av dessa och där fokus bör vara att upptäcka yngre personer som riskerar att hamna i ett missbruk.
Trafiksäkerhetsarbetet är viktigt för att skapa en tryggare och säkrare miljö och inte minst i medborgardialogerna framkommer önskemål om mer trafikkontroller främst i syfte att dämpa höga hastigheter.

Att arbeta för att förebygga olika typer av brottslighet som till exempel våldsbrott, skadegörelser, stölder/inbrott och bedrägerier är angeläget att prioritera.

Fokusområden

  • Öka tryggheten genom närvaro, synlighet och kommunikation.
  • Narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar
  • Trafiksäkerhet