Sök
Stäng Meny

Tranås – medborgarlöften

Med utgångspunkt i det brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Tranås kommun och polisen tre stycken medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet.

Medborgarlöfte 2023–2024

Polisen och kommunen lovar att gemensamt jobba för:

  • att öka upptäckten av narkotikabrott, främst bland personer i åldern 21 år och yngre, med syfte att minska bruket av narkotika.
  • öka den upplevda tryggheten i de centrala delarna av Tranås .
  • arbeta långsiktigt med trafikmiljön inom Tranås kommun.

Aktiviteter

  • Polisen ska i kommunen, i syfte att bidra till en säker trafikmiljö, genomföra minst trettio (30) trafikkontroller per år.
  • Polisen lovar att genomföra minst femton (15) riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
  • Polisen ska öka den upplevda tryggheten i centrala Tranås genom ett aktivt användande av lagen om berusade personer (LOB) och polislagen (PL).
  • Kommunen lovar att tillsammans med polisen genomföra krogkontroller.
  • Kommunen ska genomföra informationssatsningar och sprida nationella kampanjer med syfte att motverka langning av alkohol och tobak.
  • Återkommande samverkansmöten mellan kommunen och polisen gällande medborgarlöftena genom arbetsmodellerna SSPF (skola, social, polis, fritid) och EST (effektiv samverkan för trygghet).

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras här. Arbetet kommer även att återrapporteras i kommunfullmäktige.

Lägesbild

Erfarenheter från medarbetare, underrättelsebild, trygghetsmätning och Tranås kommun visar på att narkotika är ett problem i Tranås. Tillgången är relativt god. Det är viktigt att kunna bryta ett narkotikabruk så tidigt som möjligt för att minska lidandet och kostnaderna för samhället.

Utifrån polisens trygghetsmätning och erfarenheter från polisens medarbetare har det framkommit att centrummiljön i Tranås upplevs som otrygg.

Trafikmiljön har enligt samma källor en stor påverkan på tryggheten i Tranås kommun.