Sök
Stäng Meny

Värnamo – medborgarlöften

Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa en ökad trygghet för kommunens invånare.

Medborgarlöfte 2023

Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa ökad trygghet för kommunens invånare. Det övergripande målet är att förebygga brott och öka tryggheten bland invånarna i Värnamo kommun. Den gemensamma regelbundet återkommande lägesbilden leder till att kommunens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuella. Det ledes till att brott beivras och förebyggs vilket bidrar till en ökad trygghet för kommunens invånare.

Det ska vi åstadkomma genom att:

  • Fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom återkommande aktuella gemensamma lägesbilder. Vi ska arbeta med att utveckla analyser och åtgärdsplaner kopplat till lägesbilderna.

  • Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomför polisen och kommunen trygghetsrundor och är synliga på aktuella platser (hot spots) i kommunen. 

  • Involvera kommunens invånare och andra aktörer i det brottsförebyggande arbete till exempel genom Trygghetscenter, medborgardialoger, trygghetsvandringar, grannsamverkan och företagssamverkan

  • Genomföra trygghetsvandringar i syfte att identifiera förbättringsinsatser för ökad trygghet. Vid behov utarbetas en åtgärdsplan som kommuniceras med berörda aktörer och boende. Trygghetsvandringar ska genomföras utefter behov som framkommit i lägesbilden.

  • Genomföra trafikinsatser på platser där trafikproblem identifieras.