Sök
Stäng Meny

Mörbylånga – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

  • Polisen och Mörbylånga kommun ska genomföra informations- och dialogmöten om trygghet med invånare i olika kommundelar.
  • Polisen och Mörbylånga kommun ska genom förebyggande och tidiga insatser arbeta för att skydda unga i Mörbylånga kommun från narkotika och andra droger.
  • Polisen och Mörbylånga kommun ska verka för att öka medvetenheten hos Mörbylånga kommuns invånare gällande våld och kränkande beteenden för att förhindra och förebygga brott.
  • Polisen och Mörbylånga kommun ska genom förebyggande och åtgärdande insatser arbeta för att minska skadegörelse inom kommunen.
  • Polisen och Mörbylånga kommun ska arbeta för en ökad trygghet bland kommunens barn, vuxna och äldre genom informativa och kunskapsbaserade insatser.
  • Polisen ska arbeta med trafiksäkerhetsfrågor med fokus på hastighet och beteendeövervakning samt aktivt arbeta med kontroller av detta i trafiken.
  • Mörbylånga kommuns samhällsbyggnadsplanering ska verka för ökad trygghet hos kommunens invånare och för en trygg trafikmiljö.