Mörbylånga – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2018-2020

Under 2017/2018 har polisen och Mörbylånga kommun genomfört flera medborgardialoger i form av trygghetsmätning, enkätundersökningar och diskussioner med enskilda medborgare. Resultatet har visat att de flesta känner sig trygga men att många upplever att trafikanter kör för fort inom kommunen. Man har också talat om att man tycker att förebyggande åtgärder bland ungdomar är en viktig fråga. För att ytterligare öka den trygghet invånarna känner och för att förbättra upplevelsen i trafiken har kommunen tillsammans med polisen kommit fram till att följande prioriteringar ska göras: 


ANDT, Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak

Vi lovar att kommunens drogförebyggande arbete ska vara långsiktigt och strukturerat, bland annat genom samverkan med kommunens grundskolor. ANDT-strategi för Mörbylånga kommun ska arbetas fram i samverkan med polis.

Trygghetsvandringar

Vi lovar att vi ska genomföra årliga trygghetsvandringar. Syftet är att öka tryggheten samt att ge människor möjlighet att påverka närområdet och den miljö man vistas i.

Grannsamverkan

I syfte att minska vardagsbrottsligheten ska kommun och polis verka för att fler grannsamverkansprojekt startas i kommunen. Detta ska ske genom informationsträffar i Mörbylånga och i Färjestaden.

Trafik

Vi lovar att vi ska verka för att motverka hastighetsöverträdelser. Detta ska ske genom återkommande trafikkontroller och genom att använda mobil fartkamera på olika platser i kommunen.Peter Lagerström
Tf lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Kalmar

Henrik Yngvesson
Kommunstyrelsens ordförande
Mörbylånga kommun 
 
Ann Willsund
Kommunchef
Mörbylånga kommun