Sök

Arvidsjaur – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arvidsjaur kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgarlöften är överenskommelser för att öka tryggheten, minska brottsligheten och stärka medborgarnas delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggandet arbetet.

Arbetet med medborgarlöften bygger på att invånarnas perspektiv och polisens lokala kännedom tas till vara för att göra en problembild. När medborgarlöftena tas fram ska de fånga upp det som invånarna upplever som viktigt att prioritera. Resultatet ska bli en överenskommelse mellan kommun och polis om aktiviteter som bör genomföras för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarna har gjorts delaktiga genom en enkät som delats på Arvidsjaurs kommuns hemsida och Facebook sida, och har på så sätt haft möjlighet att både påverka och belysa önskvärda inriktningar av det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Medborgare har även kunnat rapportera platser som upplevs otrygga via en e-tjänst som Arvidsjaurs kommun har tagit fram. Polisen har fört dialoger vid fysiska möten med skola, PRO och företagarna. Polisen och handläggare på kommunen har även fört dialog inom sina respektive organisationer för att lyfta vad som ansetts aktuellt.

Problembild:
Av svaren från enkäten, dialoger och befintlig brottsstatistik framkommer att det viktigaste polisen ska göra för att öka tryggheten i Arvidsjaurs kommun är att öka sin polisiära närvaro och tillgänglighet.
Av svaren från enkäten, dialoger och kommunens e-tjänst för att rapportera otrygga platser framkommer att det viktigaste Arvidsjaurs kommun ska göra för att öka tryggheten i kommunen är:

 • Mera och bättre belysning
 • Skapa möjligheter för ungdomar att sysselsätta sig
 • Öka trafiksäkerhet på vissa platser

Medborgarlöfte för 2023-2024

Polisen och Arvidsjaurs kommun lovar hänned att under avtalets tid jobba med förebyggande arbete, tillgänglighet och platser som upplevs som otrygga.

Polisens synlighet och närvaro

Polismyndigheten lovar härmed att arbeta efter Arvidsjaurs lokala problembild med de polisiära resurser som finns.

 • Polisen kommer att genomföra fyra insatser /år mot lokal problembild
 • Polisen kommer att fotpatrullera i centralorten vid 6 tillfällen/år, detta för att möta medborgarna.
 • Polisen kommer att kommunicera och infonnera om det trygghetsskapande arbete som genomförs, detta kommer att genomföras via sociala medier.

Ökad trafiksäkerhet

 • Det kommer att genomföras trafikkontroller i anslutning till skolor och förskolor samt i byar i kommunen vid 20 tillfällen /år.
 • Kommunen kommer att utföra minst 4 hastighetsmätningar per år.
 • Kommunen ska årligen genomföra gång- och cykelkampanjer för att främja motion men också för att skapa en mer trafiksäker miljö i anslutning till skolor och förskolor.

Trygghet

 • Kommunen ska erbjuda medborgare att rapportera platser i kommunen som upplevs som otrygga via en e-tjänst.
 • Kommunen och polisen ska genomföra en trygghetsvandring per år.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen 1 gång per år bjuda in medborgare till en fysisk träffa i syfte att samla upp åsikter och synpunkter kring brottsförebyggande arbete, otrygga platser, grannsamverkansområden.

Detta avtal gäller 2023-2024 eller tills nytt avtal tecknats.