Sök

Gällivare – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norra Lappland och Gällivare kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter under åren 2023-2025:

Allmänheten - trygghet och tillit

  • Polisen ska öka sin närvaro och synlighet i samhället. Detta ska bland annat göras genom fotpatrullering i centralorten och trafikkontroller på landsbygden.
  • Kommunen ska verka för trygga utemiljöer för medborgarna. Satsningar ska göras på förbättrad belysning och tillgänglighet för fotgängare.

Barn och unga - skydd mot utanförskap

  • Kommunen och polisen ska gemensamt stärka skyddet kring barn och unga för att öka deras förutsättningar att lyckas i livet. Informationstillfällen för föräldrar och andra vuxna ska erbjudas minst tre gånger per år.
  • Kommunen och polisen ska erbjuda och gemensamt genomföra orossamtal till föräldrar och unga i riskzon för att öka ungdomars förutsättningar för att lyckas i livet.
  • Kommunen och polisen ska gemensamt arbeta riktat mot langning i samvkeran med Systembolaget genom att genomföra minst fyra annonskampanjer årligen och en gemensam aktion i anslutning till skolavslutningen.
  • Kommunen och polisen ska gemensamt arbeta mot försäljning/bruk av tobak och alkohol bland unga genom tillsyn av försäljningsställen vid minst tre tillfällen årligen.
  • Polisen ska besöka någon av kommnens skolor eller fritidsgård i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte minst varannan månad.

Vuxna - efterlevnad av lagar

  • Kommunen och polisen ska gemensamt arbeta för att rattfyllerister ska erbjudas stöd enligt SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken).
  • Kommunen och polisen ska gemensamt erbjuda stöd till våldsutsatta.