Sök

Jokkmokk – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norra Lappland och Jokkmokks kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen genom nedan aktiviteter.

Situationen idag

Det har under 2021 utförts en digital undersökning gällande trygghet i Jokkmokks kommun. Svaren från undersökningen stämmer väl in på medborgarlöftena för år 2023–2025. 

Löftena utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild har tagits fram. 

Sammantaget har det lett fram till tre prioriterade områden och ett område som kan förändras utifrån uppkomna problembilder i kommunen: 

 • Våld, hat och hot
 • Alkohol och droger
 • Trafiksäkerhet
 • Flexibelt utifrån problembilder som uppstår under den aktuella tidsperioden

Det här ska vi göra

Under den aktuella tidsperioden 2023-2025 ska vi arbeta mot de prioriterade områdena genom att:

 • Kommunen och Polisen aktivt ska arbeta för att förebygga våld, hat och hot, i synnerhet våld som sker i nära relationer
 • Kommunen och Polisen tillsammans ska ha fokus i arbetet mot spridning och tillgänglighet av narkotika och droger i allmänhet och mot ungdomar i synnerhet
 • Polisen arbetar underrättelsebaserat och ska vid sådana underrättelser genomföra riktade insatser mot de som befattar sig med narkotika/droger
 • Kommunen och Polisen ska gemensamt och minst en gång/år informera på högstadie- och gymnasieskola om narkotika/droger, bl.a. om konsekvenser för körkort och framtida möjligheter till arbete
 • Polisen ska minst en gång/år utföra narkotikasök med hund i syfte att söka efter narkotika på gymnasieskolan
 • Polisen ska kontinuerligt genomföra trafikkontroller i hela kommunen med särskilt fokus på ratt- och drogonykterhet och allmän trafiksäkerhet
 • Kommunen och Polisen ska vid särskilda tillfällen/händelser ha en gemensam utåtriktad kommunikation till medborgarna

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom ett gemensamt kontinuerligt arbete mot de prioriterade områdena ska brottsligheten minska och den upplevda tryggheten för medborgarna i Jokkmokks kommun öka.

Följ med i hur det går!

Genom lokalpolisområdets sida på Facebook, polisens hemsida, kommunens sida på Facebook, och på kommunens hemsida kan du löpande få information om vårt arbete mot medborgarlöftena.

Facebook: Polisen norra Lappland
Facebook: Jokkmokks kommun-Jåhkåmåhke kommuvnna

www.polisen.se
www.jokkmokk.se

Komplettering och uppföljning av medborgarlöften

Medborgarlöften är skrivet för kommande tre (3) år. Under löftestiden kan nya problembilder framkomma varför medborgarlöftena också kan komma att kompletteras eller ändras. Uppföljning av medborgarlöftena ska ske årligen och delges medarbetarna och medborgarna.