Sök

Piteå – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialoger samt statistik, mätningar och omvärldsbevakning.

Medborgarlöfte 2023–2025

Lokalpolisområde Piteå älvdal och Piteå kommun lovar att öka närvaron i samhället samt stärka trygga miljöer genom att:

 • Genomföra minst 3 medborgarmöten i offentlig miljö per år.
  • Ska genomföras vid minst 3 tillfällen under året på olika platser i kommunen.
  • Gäller i samverkan mellan polis och kommun samt polis och föreningar/ organisationer.
  • Medborgarna ska kunna ställa allmänna frågor, få information utifrån, lyfta upp frågor som känns viktiga utifrån trygghetsaspekten.
  • Polisen samt Piteå kommun ska kommunicera och informera om trygghetsarbetet som pågår.
  • Medborgarna ska kunna lämna synpunkter utifrån detta arbete.
 • Arbeta med synlighet och närvaro av poliser.
  • Vid 5 tillfällen per vecka utföra någon av följande aktiviteter; trafikkontroll, skolbesök eller fotpatrull.
  • Vid 10 tillfällen per år göra insatser mot lokal problembild.
  • Vid minst 2 tillfällen per år informera om narkotika i krogmiljö.
 • Arbeta med att kunskapshöja och informera om bedrägerier samt stärka det förebyggande arbetet kring nyetableringar i kommunen.
  • Vid minst 3 tillfällen informera för att förebygga bedrägerier, enskilt eller tillsammans med kommunen och lokala banker.
  • I samverkan med polis, kommunala verksamheter, näringsliv samt andra myndigheter och aktörer, kunskapsdela och informera kring brottsförebyggande åtgärder kopplat till olika nyetableringar.