Sök

Norrköping – medborgarlöften

För att öka tryggheten ska lokalpolisområde Norrköping och Norrköpings kommun tillsammans arbeta förebyggande och sätta in lämpliga åtgärder om och där problem uppstår.

Medborgarlöfte 2023-2024 

Norrköpings kommun och Lokalpolisområde Norrköping lovar att i samverkan genomföra åtgärder som syftar till att motverka tillgången till och användandet av narkotika. Fokus ska riktas mot förebyggande arbete, tidig upptäckt och förstärkt stöd.

Utifrån angivet löfte ska parterna i samverkan:

• arbeta uppsökande mot ungdomar i syfte att så tidigt som möjligt fånga upp individer i behov av stöd.

• försvåra försäljningen av narkotika i offentliga miljöer genom kameraövervakning på s.k. hot spots.

• arbeta brottsförebyggande utifrån metoden EST (effektiv samordning för trygghet) i beslutade områden i syfte att så tidigt som möjligt upptäcka och motverka narkotikaproblem i området.

• motverka förekomsten av narkotika i allmänna utrymmen i boendemiljöer genom narkotikasök med hund.

• erbjuda samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) till barn och unga mellan 10-18 år i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet.

• erbjuda samverkansformen SIG (social insatsgrupp) till de unga vuxna över 18 år som vill bryta en kriminell livsstil eller lämna ett kriminellt nätverk.

• nyttja och använda den regionalt antagna strategin mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) och implementera den i verksamheterna.