Sök
Stäng Meny

Ödeshög – medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker.

Medborgarlöfte 2022/2023

Årets medborgarlöfte utgår ifrån den medborgarenkät som gjorts under hösten 2021 där det framkommit att många medborgare känner sig otrygga på flera platser i kommunen.För att vi skall kunna öka tryggheten och minska brottsligheten i Ödeshög så lovar kommunen och polisen:

  • Ödeshögs kommun och polisen kommer tillsammans med andrarelevanta aktörer att genomföra trygghetsvandringar i de områden därmedborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Syftet är attidentifiera vad som skapar otrygghet och motverka dessa genom olikaformer av situationell prevention. Medborgarnas synpunkter kommervara en central del av arbetet.

  • Under kommande period kommer polisen och kommunen arbeta för attsprida information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i fler bostadsområden.