Sök
Stäng Meny

Vadstena – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Vadstena kommuns samverkansöverenskommelse om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete fortsätter.

Medborgarlöfte 2022/2023

Årets medborgarlöfte utgår ifrån den digitala medborgarenkät som genomfördes under hösten 2021. Utifrån svaren har polisen tillsammans med Vadstena kommun valt ut två områden som vi kommer fokusera på under de kommande två åren.

  • Vadstena kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta aktörer att genomföra trygghetsvandringar runtom i Vadstena i syfte att öka den upplevda tryggheten i kommunen.

  • Vadstena kommun och polisen kommer att samverka kring metoder och arbetssätt kring situationen med motorburen ungdom samt genomföra medborgardialoger med ungdomar om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.