Sök
Stäng Meny

Valdemarsvik – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norrköping och Valdemarsviks kommun har kommit överens om medborgarlöfte för 2020-2022.

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om kunskapsbaserat, långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet utgår från en lokal problembild som medborgar- och medarbetardialoger bidragit till. Problembilden visar att medborgare och medarbetare uppfattar problem kopplat till narkotika och trafikrelaterade problem. Främst upplevs problemen i Valdemarsviks centrum och i Gusum.

Medborgarlöfte i Valdemarsviks kommun 2023–2025

Polisen och Valdemarsviks kommun lovar att arbeta med de trafikrelaterade problemen som har koppling till droger genom att arbeta kunskapsbaserat med synlighet och åtgärder som motverkar problemen. Med särskilt geografiskt fokus i Gusum och Valdemarsviks centrala delar.