Sök

Eskilstuna – medborgarlöften

Polisen tillsammans med Eskilstuna kommun ska verka för att göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Medborgarlöfte Eskilstuna 2022-2023

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun. Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Förebyggande och trygghetsskapande

Polisen och Eskilstuna kommun lovar att:

  • göra sitt yttersta för att skydda unga i Eskilstuna från narkotika. Fokus ska ligga på förebyggande arbete, tidig upptäckt och förstärkt stöd. Polisen i samverkan med skolan ska genomföra förebyggande narkotikasök med hund i skolmiljö.

  • genom utbildning och information till vuxna som i sin verksamhet/i sitt arbete möter barn och unga, höja kunskapen om brottsförebyggande arbete och förebyggande arbete mot narkotika.

  • fortsätta att fördjupa samarbetet inom SSPF (samverkansmodell mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).

  • eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende- och kontaktskapande med medborgarna i Eskilstuna kommun. Genom ökad synlighet och ökad närvaro bidra till ökad trygghet.

Trygg trafikmiljö 

Polisen och Eskilstuna kommun lovar att:

  • genomföra minst fyra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade till cyklister och gångtrafikanter med fokus på skola. Inriktning under våren är trafikregler och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer.

  • vid minst fyra tillfällen genomföra särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder samt EPA/A-traktorer utanför skolor.