Sök

Oxelösund – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöfte 2024-2025

Situationen idag

Polisen och kommunen har tagit fram en gemensam lägesbild, vilken visar att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Oxelösund kommun de senaste 10 åren. Vad gäller stöld- och tillgreppsbrotten kan vi efter några års minskning nu se en ökning av antalet stöld- och tillgreppsbrott igen. Framförallt är det stölder ur/från fordon och cykelstölder som ökat. Vad gäller stölder från båtar, av båtar och båtmotorer har Oxelösund ofta haft fler brott per invånare än i landet i stort under de senaste 10 åren.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i kommunen.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva Grannsamverkan och Båtsamverkan i kommunen.

Grannsamverkan och Båtsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

 Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering av Grannsamverkans effekter och resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som Grannsamverkan. Arbetet bygger på samverkan mellan t.ex. polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor och går ut på att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vida åtgärder för att skydda egendom och därigenom förebygga brott.

Båtsamverkan har visat mycket positiva brottsförebyggande effekter och i vissa områden har stölderna gått ner mycket kraftigt efter att man startat båtsamverkan.