Sök

Strängnäs – medborgarlöften

Polisen och Strängnäs kommun arbetar för att Strängnäs ska bli en tryggare plats att leva och bo i.

Medborgarlöfte 2022 och 2023

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Ökad trygghet och minskad brottslighet

  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genomföra informationsoch dialogmöten om trygghet med invånare i olika kommundelar.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genom förebyggande och tidiga insatser arbeta för att skydda unga i Strängnäs kommun från narkotika och andra droger.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att verka för att öka medvetenheten hos Strängnäs kommuns invånare gällande våld i nära relationer för att förhindra och förebygga brott.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att öka medvetenheten om och vidta åtgärder mot sexuell exploatering och kränkningar av unga för att förhindra och förebygga brott.

Trygg trafikmiljö

  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att fortsätta utveckla trafiksäkerhetsrådet där bland andra representanter för polis, räddningstjänst, kommunens stadsmiljöenhet, taxi- och bussbolag ingår.
  • Polisen lovar insatser mot trimmade mopeder och A-traktorer.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genomföra särskilda trafikinsatser riktade mot cyklister och gångtrafikanter, och informera om vad lagen säger och om hur man tar sig fram säkert i trafiken.