Sök

Trosa – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Situationen idag

Polisen och kommunen har tagit fram en gemensam lägesbild, vilken visar att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Trosa kommun de senaste 10 åren. Det har totala antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott har minskat de senaste tio åren i Trosa kommun. Dock har det skett påtagliga skiftningar från år till år bland olika typer av tillgreppsbrott. Under de senaste åren har till exempel stöld ur/från motorfordon, tillgrepp av cykel och båtrelaterade tillgreppsbrott ökat periodvis. Vad gäller inbrott i villa, radhus och dylikt anmäldes 50 % fler brott per 100 000 invånare i Trosa kommun jämfört med i hela landet under 2023.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Trosa kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i kommunen.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva Grannsamverkan i Trosa kommun.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering av Grannsamverkans effekter och resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.