Sök

Botkyrka – medborgarlöften

Lokalpolisområde Botkyrkas medborgarlöften

Botkyrka kommun, lokalpolisområde Botkyrka, Botkyrkabyggen och Södertörns brandförsvarsförbund lovar att tillsammans fortsätta prioritera och stärka det våldsförebyggande arbetet genom samverkan i det våldspreventiva centret och utifrån platsen Botkyrkas behov.

Vi vill tillsammans, med våra gemensamma resurser, förändra och bidra till en god samhällsutveckling. Tillsammans med Botkyrka kommuns medborgare skapar vi förutsättningar för ett Botkyrka – där våldet minskar. Vi är övertygade om att ett fortsatt våldsförebyggande arbete ger positiva effekter på samhällsutvecklingen i stort och bidrar till att de som bor och verkar i vår kommun, ung som gammal, kan göra det i ett tryggt samhälle.

Denna överenskommelse utgår från platsen Botkyrkas behov, våra stadsdelar och botkyrkabor. Utifrån en samlad kunskap och gemensam lägesbild identifieras åtgärder att genomföra tillsammans samt var en och för sig för att utifrån en gemensam målbild skapa en tryggare plats för botkyrkabornas bästa.