Sök

Solna – medborgarlöften

Polisen och Solna stad lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Situationen idag

Polisen och Solna stad har utifrån dialoger med medborgare och medarbetare, analys av brottsstatistik samt genomförda trygghetsvandringar mellan 2020 och 2021 tagit fram en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden visar att Solna i allmänhet är en trygg stad, men att vissa områden i staden upplevs som otrygga eller är utsatta för upprepad brottslighet.

Det här ska Solna stad och polisen tillsammans göra under 2022:

Trygghetsvandringar

Polisen och Solna stad ska tillsammans genomföra fyra trygghetsvandringar i
kombination med fyra medborgardialoger.

Solna stad ska, med genomförda trygghetsvandringar och medborgardialoger som grund, genomföra åtgärder såsom upprustad och moderniserad gatubelysning samt trädbeskärningar över och intill gång- och cykelbanor för att förbättra stadsmiljön och öka tryggheten.

Fotpatrullering

Polisen ska regelbundet genomföra fotpatrullering på publika platser exempelvis kring Westfield Mall of Scandinavia och Solna centrum med omnejd.

Punktinsatser

Polisen ska genomföra punktinsatser mot brottsutsatta platser såsom Hagalund och Västra Skogen utifrån underrättelsebaserad information.

Trafikfrågor

Solna stad och polisen ska samverka kring trafikfrågor med särskilt fokus på
framkomlighet, hastighetsöverträdelser och drog- och rattfylla.

Tryggare stadsmiljö

Solna stad och Polisen ska samverka kring trygghetsskapande åtgärder vid
prioriterade platser.

Ungdomar

Polisen och Solna stad ska samverka för att identifiera ungdomar som kan
befinna sig i riskzonen för framtida kriminalitet eller missbruk för att snabbt kunna sätta in effektiva insatser.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med aktiviteterna och insatserna är att öka tryggheten och minska antalet brott.

Följ med hur det går

Arbetet kommer löpande att följas upp och kommuniceras. Besök gärna Polisens hemsida www.polisen.se eller Solna stads hemsida www.solna.se för mer information.