Sök

Stockholm, Hägersten-Liljeholmen – medborgarlöften

Lokalpolisområde Skärholmen innefattar stadsdelsområdena Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöftena utgår från den lokala lägesbilden. För att kartlägga den lokala lägesbilden har vi genomfört medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger. I kartläggningen har även brottsstatistik och underrättelseinformation använts.

Medborgarlöften är polisens sätt att beskriva hur vi avser att arbeta med den lokala lägesbilden. Arbetet med löftena kommer att följas upp, utvärderas och kommuniceras till medborgarna.

Utifrån den lokala lägesbilden lovar polisen i lokalpolisområde Skärholmen:

  • Att aktivt arbeta för ökad trygghet i Liljeholmen genom att förbygga och ingripa mot brottslighet och ordningstörningar i området.
  • Att aktivt arbeta för ökad trygghet i Vårberg och Sätra genom att förbygga och ingripa mot brottslighet och ordningstörningar i området. För att säkerställa kontinuiteten i arbetet kommer särskilt utsedda poliser att jobba i området.
  • Att genom samverkanshelg arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i kollektivtrafiken, centrumanläggningar och krogmiljöer under fredag- och lördagskvällar. Samverkanshelg kommer utföras under minst 30 helger 2022.

Förväntad effekt

Att den upplevda tryggheten ökar för de som bor, verkar och vistas i området.