Sök

Vaxholm – medborgarlöften

Medborgarlöftena gäller 2023-2026 är en del av lokalpolisområde Södra Roslagen och Vaxholm stads långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöftet gäller från polis och kommun till medborgare. Syftet med medborgarlöftet är synliggöra arbetsområden inom det förebyggande arbete som är särskilt viktiga enligt invånarna. Medborgarlöftet utgår ifrån en lokal lägesbild som grundar sig på olika former av lokala undersökningar, rapporter och brottsstatistik.

Löftet gäller under 2023-01-01 – 2026-12-31

Det här ska genomföras

  • Polisen (lokalpolisområde Södra Roslagen) ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar på utvalda platser och tidpunkter i Vaxholm.
  • Båda parter ska arbeta för en trygg miljö och brottsförebyggande med fokus på barn och unga.

Förutom det arbete som beskrivits i medborgarlöftena samarbetar Polismyndigheten och Vaxholms Stad även för att åtgärda andra problem som framkommit i den lokala lägesbilden såsom exempelvis drogförebyggande arbete, förmögenhetsbrott, sexualbrott och skadegörelsebrott. Konkreta åtgärder och insatser planeras och genomförs löpande utefter en separat handlingsplan.

Förväntad effekt

Genom de beskrivna åtgärderna inom ramen för medborgarlöftena förväntas den höga upplevda tryggheten i befolkningen bibehållas och brotten ligga på samma låga nivåer eller i vissa fall minska.