Sök

Älvkarleby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norduppland och Älvkarleby kommun har tecknat en ny överenskommelse om samverkan.

Älvkarleby kommun och lokalpolisområde Norduppland har genom en samverkansöverenskommelse beslutat att fortsätta arbeta gemensamt med det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet med målet att uppnå minskad brottslighet och ökad trygghet i Älvkarleby kommun.

Syftet med denna samverkansöverenskommelse är att:

  • Samverka i syfte att främja, utveckla samt fördjupa samarbetet mellan kommun och polis.
  • Lokalt förankra polisverksamheten och det brottsförebyggande arbetet i kommunen.
  • Det brottsförebyggande arbetet i Älvkarleby ska utgå ifrån en kunskapsbaserad arbetsmodell. Parterna ska arbeta för att effektivt rikta samordnade insatser efter lägesbilder, analyser och uppföljning i de frågor som lokalpolisområde Norduppland och Älvkarleby kommun har ett gemensamt uppdrag kring.

Åtaganden

Följande samverkansformer anses viktiga att upprätthålla för att nå målet för minskad brottslighet och ökad trygghet:

  • Älvkarleby Brottsförebyggande råd
  • Styrgrupp brottsförebyggande
  • SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis, fritid)
  • Markus-gruppen (arbetsgrupp under SSPF)

Uppföljning

Uppföljning sker i Älvkarlebys kommunstyrelse alternativt i lokalt brottsförebyggande råd. Överenskommelsen gäller 3 år såvida det inte sägs upp tidigare.