Sök

Enköping – medborgarlöften

Polis och kommun lovar att tillsammans bidra till ett förstärkt förebyggande arbete bland ungdomar med tidigt utvecklat riskbeteende för kriminalitet.

Lokalpolisområde Enköping/Håbo och Enköpings kommun förnyade medborgarlöfte har fokus på målgruppen unga med tidigt avvikande kriminellt beteende.

Medborgarlöftet gäller fram till 2023. Syftet med ett löfte är att:

  • Öka tryggheten
  • Förebygga brott
  • Öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • Stärka förtroendet för polisen

Detta medborgarlöfte är en förlängning av det tidigare medborgarlöftet för  2019-2020. I det gemensamma medborgarlöftet finns ett antal förebyggande insatser som ska genomföras under åren 2021-2023. Bland annat ska arbete med metoden MBU (människan bakom uniformen) fortsätta och en samverkansmodell mellan socialtjänst, skola, polis och fritid ska införas för ett gemensamt arbete runt individer i behov av samordnat stöd.