Sök

Håbo – medborgarlöften

Polisen och Håbo kommun ska tillsammans öka den upplevda tryggheten vid prioriterade platser inom kommunens geografiska område inom ramen för medborgarlöftet 2023.

Lokalpolisområde Enköping/Håbo och Håbo kommun har i överenskommelsen om samverkan bedömt att arbetet med trygghet ska ske vid prioriterade platser inom kommunens geografiska område. Bedömningen görs utifrån en samlad lägesbild från ordinarie trygghetsskapande- och brottsförebyggande samverkan samt medborgardialog, statistik över anmäld brottslighet, rapporterad utsatthet för brott samt trygghets­ och medborgarundersökningar.

Under 2023 fortsätter det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet att omfatta hela Håbo kommun då kommunen genomför ett omfattande förändringsarbete med bland annat bostadsexploatering, marknadsplats vid Draget och nytt resecentrum. Polisen och kommunen formulerar med hänvisning till ovanstående följande gemensamma medborgarlöfte.

Polis och kommun ska tillsammans öka den upplevda tryggheten vid prioriterade platser inom kommunens geografiska område.

Aktiviteter inom medborgarlöftet 2023:

  • Polisiär närvaro av uniformerad- eller civil polis på prioriterade platser.
  • Insatser mot droganvändning bland ungdomar.
  • Metoden PAR används för att stärka relationen mellan ungdomar och blåljuspersonal.
  • Trygghetsundersökning genomförs.