Sök

Heby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norduppland och Heby kommun har skrivit under medborgarlöftet för 2024.

Lokalpolisområde Norduppland och Heby kommun lovar att i samverkan arbeta för kommuninvånarnas möjlighet att komma till tals och påverka beslutsprocesser genom att genomföra medborgardialoger samt påbörja arbetet med trygghetsvandringar inom kommunens geografiska område.

  • Medborgardialoger genomförs under våren 2024.
  • Arbetet med att genomföra trygghetsvandringar påbörjas under hösten 2024.

Samverkan mellan kommunen och polisen är en förutsättning för ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En central del i denna samverkan är medborgarlöftet där de två parterna enas kring vad som inom kommunens gränser ska ges ökad uppmärksamhet under löftets giltighetstid. Medborgarlöftet fyller också en viktig strategisk funktion i den samverkansöverenskommelse som har undertecknats av Heby kommun och lokalpolisområde Norduppland.