Sök

Knivsta – medborgarlöften

Polisen och Knivsta kommun ska tillsammans verka för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöfte Knivsta 2024–2025

Prioriterade områden under perioden är:

  • Samordnat arbete kring ungdomar med normbrytande beteende, för att öka förutsättningarna till tidig upptäckt avseende riskbeteende kriminalitet.
  • Polisiär närvaro på prioriterade platser i Knivsta kommun för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
  • Insatser i samverkan mot narkotika.
  • Arbete mot våld i nära relation.