Sök

Tierp – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norduppland och Tierps kommun har beslutat att medborgarlöftet för 2022 ska fokusera på att arbeta tillsammans för att tydliggöra problem och använda resurser för att lösa dem på bästa sätt.

Lokalpolisområde Norduppland och Tierps kommun ska gemensamt införa ett nytt arbetssätt där gemensamma lägesbilder skapas som sedan ligger till grund för beslutade kvartalsvisa verksamhetsinriktningar.

Detta ska göras genom att:

  • Regelbundet skapa läges bilder i syfte att identifiera aktuella problem på det brottsförebyggande och trygghetsskapande området i Tierps kommun. I lägesbildsarbetet ska kommunens verksamheter, polisen samt lämpliga externa aktörer involveras.
  • Utifrån lägesbild besluta om gemensamma inriktningar för respektive verksamhet. Beslut ska tas kvartalsvis i ett för ändamålet lämpligt forum där såväl Tierps kommun som Lokalpolisområde Norduppland finns representerade.

Nytt för i år är att föreningslivet och näringslivet i kommunen också ska involveras i samarbetet. Vad som ska göras konkret kommer att bestämmas utifrån lägesbilder som tas fram varje kvartal.