Sök

Uppsala – medborgarlöften

Polisen och Uppsala kommun har sedan flera år ett lokalt samverkansavtal med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att förstärka och utveckla samverkan har medborgarlöften gällande resecentrum tagits fram mellan parterna.

Medborgarlöfte för resecentrum

Resecentrum är ett område där många besökare upplever oro att utsättas för brott. Lägesbilden för resecentrum bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare, olika aktörer i lokalsamhället samt brottsstatistik. Upplevd otrygghet på vissa platser och en tydlig önskan om fler patrullerande poliser och ordningsvakter är det som medborgarna lyfte fram under dialogen vid resecentrum i september 2019. 

Medborgarlöftet för perioden 2020–2023 innehåller konkreta åtgärder om trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser vid resecentrum som kan uppfattas som osäkra av medborgarna.

Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta åtar sig under perioden 2020–2023 att:

  • Polisen arbetar aktivt med hög närvaro vid Uppsala resecentrum
  • Polis ska samverka för att stödja och utveckla nattvandringar
  • Riktade insatser mot narkotika med fokus på narkotikahandel och narkotikabruk av unga
  • Trafikinsatser med fokus på trafiksäkerhet

Uppsala kommun och polisen kommer kontinuerligt att kartlägga och skapa lägesbilder samt genomföra orsaksanalyser av identifierade problem kring resecentrum. Medborgarlöftet kommer att följas upp med en medborgardialog under 2023, brottsstatistik från lokalpolisområdet samt resultat av genomförda aktiviteter.

Medborgarlöfte för Salabacke och Brantingstorg

Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, Uppsala kommun och Uppsalahem har tecknat ett medborgarlöfte för stadsdelen Salabacke och Brantingstorg. Det nya löftet avser fem månader och gäller perioden 16 maj till 16 oktober 2022. Det är första gången ett medborgarlöfte tecknas för en kortare tid.

Uppsala kommun, Uppsalahem och polisen ska tillsammans verka för att utveckla det trygghetsskapande arbetet i området och åtar sig under tiden 2022-05-16--2022-10-16 att:

  • Förstärka det pågående förebyggande arbetet i området i samverkan med lokala aktörer, näringsidkare och boende för att öka tryggheten och attraktiviteten i området kring Brantingstorg och Källparken
  • Arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet samt ökad polisiär närvaro i området
  • Stärka arbetet i samverkan med fokus på trygghet och säkerhet kring den nya skolan som öppnar vid Brantingstorg
  • Öka kommunikationen kring parternas brottsförebyggande arbete i Salabacke och området kring Brantingstorg samt Källparken
  • I samverkan utveckla samordning för fortsatt arbete för ökad trygghet efter medborgarlöftets slut.