Sök
Stäng Meny

Åsele – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialoger samt underlag från polisens och kommunens lägesbild. 

Medborgarlöfte 2023–2024

  • Kommunen och polisen ska verka för att minska tobaksanvändningen bland unga i Åsele kommun.
  • Kommunen och polisen ska stärka och medvetandegöra medborgare om risker att utsattas för bedrägerier och inbrott.
  • Kommunen och polisen ska verka för att öka medvetenheten hos kommunens invånare gällande våld i nära relation för att förhindra och förebygga brott.
  • Polisen ska vara närvarande och synlig i centrala Åsele genom trafikkontroller.
  • Polisen ska vara närvarande och synlig i Fredrika genom trafikkontroller.