Sök

Malå – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Medborgarlöfte 2024

  • Varje år kommer minst en tillsyn av de som bedriver handel med tobak och alkohol göras.
  • Varje år kommer minst en anti-langningskampanj att genomföras.
  • Vid föräldramöten kommer ANDTS-information (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) att ges.
  • Vid minst tre tillfällen per år kommer det att satsas extra resurser för att upptäcka och stoppa ungdomsfester där alkohol och andra skadliga ämnen kan förekomma.
  • Om det uppkommer önskemål om trygghetsvandringar så lovar vi att bistå.
  • Om det uppkommer önskemål om grannsamverkan så lovar vi att bistå.