Sök
Stäng Meny

Skellefteå – medborgarlöften

Under åren 2021-2025 är polisens medborgarlöften för en tryggare stadskärna följande.

 • Varje år kommer minst en tillsyn av de som bedriver handel med tobak och alkohol göras.
 • Varje år kommer det att genomföras tillsyn hos de som serverar alkohol, utifrån konceptet "Ansvarsfull alkoholförsäljning". Minst tre utskänkningsställen per år.
 • Varje år kommer minst en "anti-lagningskampanj att genomföras.
 • Vid föräldramöten kommer ANDT:s information att ges.
 • Vid minst 10 tillfällen per år kommer det att satsas extra resurser för att upptäcka och stoppa ungdomsfester där alkohol och narkotika förekommer. Ungdomar under 18 år som omhändertas med stöd av LOB kommer att kallas till vittnesförhör med avsikt att kunna lag-föra langare samt öka medvetenheten hos vårdnadshavare och ungdomarna om riskerna med detta.
 • Minst två så kallade "Ungdomsveckor" per år ska genomföras. Fokus är att upptäcka ungdo-mar som brukar narkotika.
 • De årliga studentavslutningarna ska förebygga droganvändning genom arbete utifrån kon-ceptet "Nykter student"
 • Minst fem trygghetsvandringar per år ska genomföras, varav minst en med fokus på cent-rum.
 • Grannsamverkansområden ska startas upp, minst två per år, varav ett i flerbostadsområde.
 • Minst två veckor per år ska trafikanter som färdas olovligt på torget samt gågatan i Skellefteå informeras samt rapporteras.
 • Hundägare kommer att bjudas in minst en gång per år under konceptet "Nosspanare"

Underlag Samverkansavtal mellan Skellefteå kommun - lokalpolisområde i Skellefteå 2021-2025 (pdf, 420 kB)