Sök
Stäng Meny

Härnösand – medborgarlöften

Härnösands kommun och lokalpolisområde södra Ångermanland har tecknat medborgarlöfte för 2022-2023. Arbete pågår med att ta fram nya löften.

Medborgarlöftena är åtaganden för lokalpolisområde södra Ångermanland och Härnösands kommun och har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men även att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stärka samverkan mellan Härnösands kommun och polismyndigheten.

Medborgarlöftena löper under 2022-2023 och till dess att nya medborgarlöften presenteras.

  • Polisen ska genomföra fotpatrullering i centrum och Härnösands resecentrum varje vecka.
  • Polisen ska tillsammans med Härnösands kommun genomföra trafikkontroller utifrån en gemensam läges bild.
  • Härnösands kommun, Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen och polisen ska samverka brottsförebyggande och trygghetsskapande strategiskt och löpande.
  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika i samverkan med Socialtjänsten i Härnösands kommun.

Uppföljning

Arbete med medborgarlöftena ska kontinuerligt följas upp och utvärderas i Rådet för trygghet och hälsa. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik, trygghetsundersökningar och erfarenheter från berörd personal. Kommunikation om samverkan och resultat sker via lokalmedia, kommunens hemsida och social media.