Sök
Stäng Meny

Kramfors – medborgarlöften

Kramfors kommun och Lokalpolisområde södra Ångermanland har tecknat medborgarlöfte för 2022-2023. Arbete pågår med att ta fram nya löften.

Medborgarlöftena är åtaganden för lokalpolisområde södra Ångermanland och Kramfors kommun och har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men även för att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stärka samverkan mellan Kramfors kommun och polismyndigheten.

Medborgarlöftena löper under 2022-2023 och till dess att nya medborgarlöften presenteras.

  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika med särskilt fokus på unga. Även annan brottslighet bland unga gärningspersoner ska prioriteras.
  • Polis, socialtjänst och grund- och gymnasieskolorna i Kramfors kommun ska fortsätta samverkan med tidiga samordnade insatser inom bland annat utvecklingsarbetet Arena Barn och Unga.
  • Polisen ska samverka med kommunen i arbetet för trygghet i skolan med fokus från och med årskurs 6.
  • Polisen och kommunen lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
  • Polisen och kommunen lovar att bidra till ökad kunskap hos sina medarbetare om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften ska kontinuerligt följas upp och utvärderas i säkerhetsgruppen. Uppföljningen sker med hjälp av tillgänglig statistik samt erfarenhetsberättelser från berörd personal.