Sök
Stäng Meny

Sollefteå - medborgarlöfte

Medborgarlöfte 2022-2023. Arbete pågår med att ta fram nya löften.

För att öka tryggheten i Sollefteå kommun och främja samverkan lovar polis och kommun medborgarna följande:

  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika med fokus på unga personer.
  • Polisen ska utföra trafikkontroller på platser utsedda i samverkan med kommunen utifrån en gemensam lägesbild.
  • Kommunen ska prioritera fysiska åtgärder för att öka tryggheten i Sollefteå kommun. Exempel på fysiska åtgärder kan vara att se över belysning, renhållning, klottersanering och röjning av buskage i offentliga miljöer.
  • Polisen och kommunen lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
  • Polisen och kommunen lovar att bidra till ökad kunskap hos sina medarbetare om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer.

Uppföljning

En gång per år ska medborgarlöftet följas upp och revideras vid behov.