Sök

Sala – medborgarlöften

Medborgarlöfte januari-juni 2024:

Medborgarlöftena är ett komplement till den samverkansöverenskommelse som finns mellan lokalpolisområde Norra Västmanland och Sala kommun och syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Inför medborgarlöftena 2024 har en medborgardialog i Sala kommun genomförts. Resultaten av medborgardialog har vägts in under arbete med framtagandet av nedan överenskomna löften.

Medborgarlöftena riktar sig till kommunens samtliga invånare men polisen och kommunen vill i synnerhet rikta sina insatser mot ungdomar i Sala kommun.

  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans genomföra föräldramöten för vårdnadshavare till elever i årskurs 5 och 6 med fokus på information kring kriminalitet och narkotika. Syftet är att öka vårdnadshavarnas kunskap och därigenom minska risken för att ungdomar ska hamna i kriminalitet eller missbruk.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans under perioden genomföra en trygghetsvandring i och omkring lokalerna på de två gymnasieskolorna i kommunen: Kungsängsgymnasiet och Ösby Naturbruksgymnasium. Trygghetvandringen görs i syfte att identifiera och upptäcka otrygga platser samt för att vidta åtgärder för att öka tryggheten och minska risken för brott i dessa miljöer.
  • Polisen lovar att fortsatt vara närvarande i skolorna i Sala kommun. Behovet av utökad polisiär närvaro uttrycks genom EST-samarbetet och beslutas i polisens operativa ledningsgrupp. 20-minutersmetoden kan användas som arbetssätt under perioder med ökade problem i en skola.